Parkering

I forbindelse med besøg på skovbegravelsespladsen, er der parkering på parkeringspladsen ved golfklubben. Skoven er fredskov, og derfor skal kørsel i bil holdes på et minimum.

Fra parkeringspladsen er der ca. 1 km til skovgravpladsen, hvor man kommer til at gå i smukke omgivelser.

Gangbesværede kan køre til skoven efter forudgående aftale med kontoret.

Parkering ved urnenedsættelse

Ved urnenedsættelser er det muligt at køre i bil ud til skovbegravelsespladsen.

Parkering ved Stensballegaard Skovbegravelse

Fredskov

Gravpladsen er beliggende i fredskov. Derfor er der nogle regler og hensyn, der skal tages. Fredskov drives efter skovlovens regler. Disse regler har til formål at sikre den langsigtede skovdyrkning. Reglerne blev indført for 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning af træ. På daværende tidspunkt var store dele af Danmarks skove blevet ryddet.

Der er kun anlagt få parkeringspladser i forbindelse med skovbegravelsespladsen. Disse parkeringspladser er det kun tilladt at benytte efter forudgående aftale, eksempelvis i forbindelse med urnenedsættelser eller for gangbesværede.