Besøg Stensballegaard Skovbegravelsesplads

Der er offentlig adgang til Stensballegaard Skov og skovbegravelsespladsen, hvor der er fri adgang fra kl. 6.00 til solnedgang alle dage, hele året for gående og cyklende.

Parkering og kørsel i bil til skovbegravelsespladsen

Ejere af et gravsted kan få udleveret en kørselstilladelse, som gælder til udløb af gravstedsretten. Tilladelsen placeres i forruden, så vores ansatte kan se, at der køres til skovbegravelsespladsen.

I forbindelse med besøg på skovbegravelsespladsen henstiller vi til, at parkeringspladsen ved golfklubben i størst muligt omfang anvendes. Skoven er fredskov og af hensyn til naturoplevelsen, vil vi gerne, at kørsel begrænses mest muligt.  Er man gangbesværet, eller er vejret dårligt, kan man selvfølgelig køre til skovbegravelsespladsen, men ellers opfordrer vil til, at man kombinerer besøg med en lille gåtur.

Fra parkeringspladsen er der ca. 900m til skovbegravelsespladsen, hvor man går i smukke omgivelser.

Parkering ved urnenedsættelse

Ved urnenedsættelser kan alle deltagere parkere i bil lige ved skovbegravelsespladsen.

Parkering ved Stensballegaard Skovbegravelse

Fredskov

Gravpladsen er beliggende i fredskov. Derfor er der nogle regler og hensyn, der skal tages. Fredskov drives efter skovlovens regler. Disse regler har til formål at sikre den langsigtede skovdyrkning. Reglerne blev indført for 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning af træ. På daværende tidspunkt var store dele af Danmarks skove blevet ryddet.

Der er kun anlagt få parkeringspladser i forbindelse med skovbegravelsespladsen. Disse parkeringspladser er det kun tilladt at benytte efter forudgående aftale, eksempelvis i forbindelse med urnenedsættelser eller for gangbesværede.