Mindesammenkomst

Efter en begravelse eller bisættelse afholder mange familier en mindesammenkomst for deltagere i ceremonien. En mindesammenkomst skaber en god ramme for at få talt sammen. Her har familie og venner mulighed for at mindes den afdøde og dele minder.

Til en mindesammenkomst er stemningen oftest mere afslappet end til begravelsen eller bisættelsen. Nogle familier holder også taler, synger eller hører musik, som havde værdi for afdøde eller viser billeder og videoer.

Der er ingen regler for, hvordan en mindesammenkomst skal afholdes. Det bestemmer familien. Ofte serveres der kaffe te, smørrebrød eller kage.

Afhold mindesammenkomsten hos Stensballegaard Golfklub

Skal afdødes urne nedsættess i Stensballegaard Skov, kan familien og de pårørende samles i Stensballegaard Golfklub. Her har man mulighed for at bestille et af golfklubbens lokaler, som ligger tæt ved skovgravpladsen.

Kontakt restauranten i golfklubben for at bestille lokale, og hvad der skal serveres til mindesammenkomsten.

Mindesammenkomst i skoven

Der er også mulighed for at afholde en mindesammenkomst i skoven. Man er velkommen til selv at medbringe kaffe. Alternativt kan man også kontakte restauranten og bestille, hvad der skal medbringes til skoven. Gøres dette, vil det bestilte være klar til afhentning før ceremonien.