Mindesammenkomst

Efter urnenedsættelse kan der være behov for at holde en mindesammenkomst, for at få afsluttet dagen og ceremonien på en uformel måde.

Vil man holde sammenkomsten indendørs, anbefaler vi Ditlevsdal Bisonfarm, som ligger få kilometer fra Skovbegravelsespladsen. Her er der mulighed for at booke et lokale og bestille forplejning efter ønske.

Ditlevsdal Bisonfarm – Tlf. 64 80 12 27 – ditlevsdal.dk

Vil man være udendørs, er der mulighed for at benytte sig af de borde-bænke sæt der er til rådighed ved Skovbegravelsespladsen. Her er man velkommen til selv at medbringe kaffe og anden forplejning til sammenkomsten. Vil man være sikker på, at der er ledigt, kan det være en god ide, at sætte skilte el. lign., hvor der gøres opmærksom på, at stedet er reserveret i et givent tidsrum.

Margård Skovebegravelse har ingen regler for, hvordan sammenkomsten skal foregå, men det forventes at der tages hensyn til øvrige gæster i skoven.