Mindesammenkomst

Efter en urnenedsættelse afholder mange familier en mindesammenkomst for deltagere i ceremonien. En mindesammenkomst skaber en god ramme for at få talt sammen. Her har familie og venner mulighed for at mindes den afdøde og dele minder.

Til en sammenkomst er stemningen oftest mere afslappet end til begravelsen eller bisættelsen. Nogle familier holder også taler, synger eller hører musik, som havde værdi for afdøde eller viser billeder og videoer.

Der er ingen regler for hvordan en mindesammenkomst skal afholdes. Det bestemmes af de efterladte.

Afhold mindesammenkomst i Ibsker Jagthus

Det er muligt at holde sammenkomst/gravøl i Ibsker Jagthus, der ligger lige ved skovbegravelsespladsen.
Kontakt Ibsker Husmandsplantage for at aftale at leje jagthuset til et arrangement i forbindelse med en urnenedsættelse.

For at leje Ibsker Jagthus, bedes I venligst kontakte: Ea Holten Pedersen (tlf. 2327 1842) eller Jytte Møller (tlf. 2120 7192).

Mindesammenkomst i skoven

Alternativt har man mulighed for at afholde mindesammenkomsten i skoven, hvor urnen er blevet nedsat. Man er velkommen til selv at medbringe kaffe o. lign.

Der skal dog tages hensyn til andre mennesker i skovbegravelsesområdet og reglerne ifølge Skovloven i det hele taget.