Ibsker Husmandsplantage i Paradisbakkerne

Ibsker Husmandsplantage har ansøgt Bornholms Regionskommune om tilladelse til at anlægge en skovbegravelsesplads i Ibsker Husmandsplantage. I marts 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen skovbegravelsespladsen og der er sendt en ansøgning til Kirkeministeriet, hvorpå der nu afventes svar.

Ibsker Husmandsplantage blev oprettet 30 juni 1866, og vores medlemmer er alle beboere i Ibsker Sogn, der har eget ildsted og ikke ejer over en tønde hartkorn.

Skoven er på 270 ha, hvoraf knap en fjerdedel er fredet. Resten anvendes til skovbrug. Skoven er en del af Paradisbakkerne, som har en lang kulturhistorie med mange sagn og myter, og herfra stammer mange specielle stednavne som:  Skulken, Majdal Linkisten, Dybedal, Ravnedal og Ligstenen.

Ibsker husmandsplantage er en meget varieret skov, der er meget kuperet og består af mange smukke sprækkedale. Skoven har en rig flora og fauna, herunder en række sjældne padder og krybdyr.

Vi har valgt et fredeligt og smukt område på 0,9 ha beplantet med egetræer, der ligger ved siden af vores jagthus, omkring 1 km inde i skoven.
Vi henstiller til, at man overholder skovens regler og spadserer ind til skovbegravelsespladsen, men det er muligt at køre dertil i bil, hvis man går dårligt eller har lejet jagthuset til en lille sammenkomst i forbindelse med en skovbegravelse.

Guidet fremvisning

Vil man gerne følge med i udviklingen med skovgravpladsen ved Ibsker Husmandsplantage, er man velkommen til guidet fremvisning. Skovgravpladsen i Paradisbakkerne er endnu ikke godkendt af Kirkeministeriet , og der kan derfor ikke nedsættes urner.

Kommende guidede fremvisninger

Ingen planlagte arrangementer

Billeder fra Ibsker Husmandsplantage i Paradisbakkerne

Fotos er taget af Jørn Christoffersen