Mindesammenkomst

Efter en begravelse eller bisættelse afholder mange familier en mindesammenkomst. Her er stemningen ofte lettere, og der er gode muligheder for at mindes den afdøde på en lidt mindre højtidelig måde og dele gode minder. Nogle familier holder taler, synger eller hører musik, som havde værdi for afdøde eller viser billeder og videoer.

Der er ingen regler for, hvordan en mindesammenkomst skal afholdes. Det bestemmer familien. Ofte serveres der kaffe te, smørrebrød eller kage.

Afhold mindesammenkomsten hos davinci eller Færgekroen

Skal afdødes urne nedsættes i Havnø Lund, kan familien og de pårørende samles hos f.eks. davinci RISTORANTE eller på Færgekroen. Her har man mulighed for at bestille et lokale, som ligger få kilometer fra skovgravpladsen.

Kontakt for at bestille lokale og hvad, der skal serveres til mindesammenkomsten.

davinci RISTORANTE – Tlf. 98 57 52 52

Færgekroen – Tlf. 98 57 13 01

Mindesammenkomst i skoven

Der er også mulighed for at afholde en mindesammenkomst i skoven. Man er velkommen til selv at medbringe kaffe o. lign. Alternativt kan man også kontakte ovennævnte og bestille, hvad der skal medbringes til skoven. Gøres dette, vil det bestilte være klar til afhentning før ceremonien.

Der skal dog tages hensyn til andre mennesker i skovbegravelsesområdet og reglerne i følge Skovloven i det hele taget.