Generelle forhold

Skovbegravelsespladserne er beliggende i fredskov og derfor er der nogle forhold, der skal overholdes.

Skovene er frit tilgængelig for offentligheden og man kan besøge skovene og skovbegravelsespladserne mellem kl. 6.00 og solnedgang. Der er fri færdsel for gående og cyklende på alle faste stier og veje i skoven og over det hele på skovbegravelsespladsen til fods.

Læs om parkeringsforholdene i bil under de enkelte skovbegravelsespladser.

Øvrige forhold for skovbegravelsespladserne:

  • Gravstederne er fredet i min. 10 år
  • Gravstederne kan forlænges fra starten, senere eller ved udløb
  • Skovgravpladserne er kun for urner, som nedsættes omkring de store træer
  • Der vil ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende
  • Der må  på de fleste af skovbegravelsespladserne ske diskret markering af urnegravstedet med en mindeplade i A5-størrelse, der kan f.eks. påføres navn eller initialer og datoer – mindepladen lægges fladt i skovbunden eller der kan hænges en mindeplakette nænsomt på træet – læs mere under de enkelte skovbegravelsespladser i skovoversigten
  • Alle, der ønsker det, kan erhverve et gravsted på skovbegravelsespladserne og der ingen forskel på at være medlem eller ikke medlem af den danske folkekirke

Om fredskove

Skovbegravelsespladserne ligger alle i fredskov. Fredskovspligten blev indført for ca. 200 år siden, for at sikre den fremtidige forsyning af træ efter at næsten al skov var blevet fældet i forbindelse med krige. Fredskov skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. Læs mere om fredskov her.