Forhold for skovgravpladsen

Skovgravpladsen er beliggende i en fredskov, og derfor er der nogle forhold, der skal overholdes. Skovgravpladsen ligger i Stensballegaard Skov ved Horsens.

Skoven er frit tilgængelig for offentligheden, så du kan frit besøge skoven mellem kl. 6.00 og solnedgang. Du må færdes på alle stier og veje i skoven. Det er ikke tilladt at køre med motoriserede køretøjer i skoven, men mindre der er tale om eksempelvis hjælpemidler til handicappede.

Parkering af biler foregår på golfklubbens parkeringsplads ved klubhuset. Herfra er der ca. 1 km gåtur ad grusvejen, som går ned langs golfbanen. Der kan parkeres ved skovgravpladsen i forbindelse med urnenedsættelser.

Øvrige forhold for skovgravpladsen:

  • Gravstederne er fredet i min. 10 år
  • Gravstederne kan forlænges for en ny periode
  • Skovgravpladsen er for urner, som nedfældes omkring de store træer
  • Der vil ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende
  • Der må ske diskret markering af gravstedet, f.eks. navn eller initialer på afdøde
  • Alle, der ønsker det, kan erhverve et gravsted på gravpladsen

Om fredskove

De fleste danske skove er fredskov. Fredskovspligten blev indført for ca. 200 år siden, for at sikre den fremtidige forsyning af træ efter at næsten al skov var blevet fældet i forbindelse med krige. Fredskov skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift.