Forhold for skovgravpladsen

Skovgravpladserne er beliggende i fredskov, og derfor er der nogle forhold, der skal overholdes.

Skoven er frit tilgængelig for offentligheden, så du kan frit besøge skoven mellem kl. 6.00 og solnedgang. Du må færdes på alle stier og veje i skoven. Det er ikke tilladt at køre med motoriserede køretøjer i skoven, men mindre der er tale om eksempelvis hjælpemidler til handicappede.

I forbindelse med urnenedsættelse vil det være muligt at parkere ved tæt ved skovgravpladsen. Læs om parkeringsforholdene for den enkelte skovbegravelsesplads.

Øvrige forhold for skovgravpladserne:

  • Gravstederne er fredet i min. 10 år
  • Gravstederne kan forlænges for en ny periode
  • Skovgravpladsen er for urner, som nedsættes omkring de store træer
  • Der vil ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende
  • Der må ske diskret markering af gravstedet, f.eks. navn eller initialer på afdøde
  • Alle, der ønsker det, kan erhverve et gravsted på gravpladsen

Om fredskove

De fleste danske skove er fredskov. Fredskovspligten blev indført for ca. 200 år siden, for at sikre den fremtidige forsyning af træ efter at næsten al skov var blevet fældet i forbindelse med krige. Fredskov skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift.