Hvad er en skovbegravelse?

En skovbegravelse er et alternativ til en urnebegravelse på kirkegården. Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsat i ikke-indviet jord for foden af et træ. En skovbegravelse er for alle uanset deres baggrund og trosretning.

Skoven, der tilbyder urnenedsættelser, skal være godkendt af kommunen og Kirkeministeriet. Urnen til afdødes aske skal være biologisk nedbrydelig.

Skovbegravelsernes historie

Foreningen Løvfald, stiftet af Preben Dalgaard, har siden 2005 kæmpet for at få lovliggjort skovbegravelser.

I 2008 blev begravelsesloven ændret, så det er muligt også at blive begravet i naturen. Ændringen skete på baggrund af en stigende interesse for at blive begravet i skoven frem for på en kirkegård. Den stigende interesse for skovbegravelser har fået flere kirker til at udvide kirkegården, så den støder op mod skovlige områder.

Den første skovgravplads i Danmark blev åbnet i marts 2014 i Kohaveskov ved Odense, og siden har flere kommuner indrettet skovbegravelsesområder.

Skovbegravelser er ikke et nyt begreb, hvis man ser på verdensplan. I Tyskland, Schweiz, Holland og England har det længe været muligt at blive begravet i skoven.

Om Skovbegravelse.nu

Skovbegravelse.nu er et initiativ, der skal give danskerne mulighed for at blive begravet under træernes kroner. Skovbegravelser er stadig et relativt nyt begreb i Danmark, og derfor kan der være mange ubesvarede spørgsmål. Vi har forsøgt at svare på nogle af disse spørgsmål i vores afsnit med oftest stillede spørgsmål.

Indtil videre er den første skovbegravelsesplads i privat skov etableret i Stensballegaard Skov ved Horsens.

Skovbegravelse.nu drives, vedligeholdes og videreudvikles af Skovbegravelse ApS, i samarbejde med skovbegravelsespladserne.

Er du skovejer, og overvejer at tilbyde en del af skoven til skovbegravelser og ønsker at blive en del af Skovbegravelse.nu, hører vi gerne om det.

Om Skovbegravelse ApS

Skovbegravelse ApS samarbejder med kommunen og skovejer og udover hjemmesidedriften fører Skovbegravelse ApS den lovpligtige administration i forbindelse med skovbegravelsespladserne under Skovbegravelse.nu

Skovbegravelse ApS blev stiftet i 2018, og er den første private virksomhed, der hjælper skovejere med at etablere skovbegravelsespladser i privatejede skove. Bag virksomheden står Jannik Ahlefeldt-Laurvig, som ønskede at give danskerne flere alternativer til den kirkelige begravelse.

”Skovbegravelser har været tilladt i Danmark siden 2008, men i løbet af de første 10 år blev der kun etableret én kommunal skovbegravelsesplads, i Odense, i 2014. Skovbegravelser er et godt alternativ til den kirkelige begravelse, og vi oplever, at mange vælger en skovgravplads for at komme tættere på naturen og for at gøre det lettere for de pårørende, da et urnegravsted i skoven ikke skal vedligeholdes og i modsætning til en askespredning til søs giver et konkret sted at søge hen for at mindes den afdøde”.

Skovbegravelse ApS står for generel kundeservice og er til rådighed ved spørgsmål fra private, bedemænd, kommuner og skovejere. Spørgsmål om skovbegravelser kan sendes via kontaktformularen eller ved at sende en mail til info@skovbegravelse.nu og på telefonen til 42 90 90 62.

Mission

Vores mission er at gøre skovbegravelser og skovbegravelse.nu til et nationalt foretagende, så hele Danmarks befolkning kan få nemmere adgang til skovbegravelse i et område, som de har tilknytning til.