Kommune og byråd godkender skovbegravelsespladser ved Kattrup Gods og Clausholm Gods