Oftest stillede spørgsmål

Hvad kendetegner en skovbegravelsesplads? Hvilken type begravelser er mulige? Hvordan ser en urneplads ud på en skovbegravelsesplads? Herunder finder man ofte stillede spørgsmål og svar. Vi står også til rådighed på telefonen eller via e-mail.

Skovbegravelse, en begravelsesplads i skoven

Hvordan ser man at der er en skovbegravelsesplads?

Det ser man ikke tydeligt. En skovbegravelsesplads fremstår som en naturlig del af skoven

Er der gravsten, gravudsmykning eller gravlys på skovbegravelsespladsen?

På skovbegravelsespladsen er det naturen, som står for vedligeholdelse og udsmykning af graven i form af den naturlige flora og årstidernes præg på skovbunden med lys, farver og vækst. Det er tilladt at lægge en neutral mindesten ovenpå urnegraven med initialer eller navn og dato efter ønske.

Er en urnenedsættelse på skovbegravelsespladsen anonym?

Det kan den være, men det er også tilladt at lægge en mindesten, og på familietræerne kan familienavnet påføres efter ønske.

Der føres en protokol over den præcise placering af urnerne ved de udvalgte træer. Det betyder, at familie og venner til enhver tid vil kunne få oplyst, hvor en urne er placeret.

Er der åbningstider på skovbegravelsespladsen?

Der er åbent fra 06.00 til solnedgang året rundt i henhold til skovloven.

Er det tilladt at besøge skovbegravelsespladsen med sin hund?

Ja, det er tilladt at have hund med i skoven og på skovbegravelsespladsen, den skal blot være i snor.

Hvilken type træer er der på skovgravpladsen?

Skovgravpladsen består af traditionelle bøgetræer, hvor de fleste er ca. 90 år gamle.

Er der mulighed for kistebegravelse på en skovgravplads?

Der er kun mulighed for urnebegravelser. Der skal være et kapel, for at der kan sættes kister i jorden og det er der ikke i forbindelse med skovgravpladsen på Stensballegaard eller ved de andre kommende skovgravpladser under Skovbegravelse.nu

Forhåndsreservering / erhvervelse

Jeg vil gerne begraves på en skovbegravelsesplads, hvad gør jeg?

Der kan forhåndsreserveres en plads ved et træ, dermed sikrer man sig, at man kommer til at ligge, hvor man ønsker det. Der udstedes et gravstedsbrev, som certifikat på at en eller flere pladser er reserveret og eventuelt betalt. Gravstedsbrevet kan vedlægges ens testamente eller opbevares et andet sikkert sted.

Kan jeg ændre min reserverede plads eller familietræ på et senere tidspunkt?

Ja, såfremt der endnu ikke er nedsat en urne ved træet, kan man ændre reservationen og vi om-registrerer pladsen. Ved ændringer forbeholder vi os retten til at afregne et gebyr, der modsvarer omkostningen.

Hvilken type gravsteder findes der på en skovbegravelsesplads?

Der findes udelukkende urnegravpladser – der er mulighed for at købe enkelte urnepladser eller et familietræ. Se mere under træer og priser.

Hvem er sælger af gravstederne?

Det er skovejer, som den driftsansvarlige. Retten til gravstedet er sikret i form af tinglysning på skovejendommen.

Hvem udsteder gravstedsbrevet?

Det gør den driftansvarlige for skovbegravelsespladsen.

Priser

Hvordan er prisen for en skovbegravelse sammensat?

Prisen for at forhåndsreservere afhænger af antal urnepladser og type træ. Reservationsprisen modregnes ved nedsættelse af urnerne – se mere om træer og priser.

Prisen for en urnenedsættelse på skovbegravelsespladsen, er fastsat af kommunen og evalueres en gang årligt. Prisen er 5.900 kr. inklusiv administration af gravprotokol, registrering og forberedelse og gennemførelse af urnenedsættelsen.

Der er ingen løbende vedligehold eller pasningsudgifter.

Hvordan betaler jeg for en urneplads eller et familietræ

Der kan betales via hjemmesiden www.skovbegravelse.nu/bestilling over vores online betalingsportal eller over netbank i Sydbank til reg. nr. 7160 og kontonummer: 1846398

Urnenedsættelse

Hvordan ser et urnegravsted ud på en skovbegravelsespladse?

Et urnegravsted kan være markeret med en neutral mindeplade lagt fladt på jorden. Der plantes ikke, og der sættes ikke blomster i potter eller vaser, og der placeres heller ikke lys. Dette alt sammen i henhold til skovloven, for at sikre at gravpladsen fremstår som en naturlig del af skoven.

Hvordan foregår en urnenedsættelse på en skovbegravelsesplads?

Der er ingen faste regler for, hvordan en urnenedsættelse foregår. Man har mulighed for at sætte sit eget personlige præg på det, eller man kan overlade det til familien eller en bedemand at beslutte, hvordan det skal foregå.

Skovloven og vedtægterne på skovgravpladsen skal selvfølgelig overholdes.

Der må synges, bedes, læses højt, holdes taler og der kan spilles musik, så længe det ikke er elektronisk.

Bedemanden kan deltage, hvis det ønskes og familien bestemmer selv hvem der skal nedsætte urnen i jorden. Familien beslutter også om skovfogeden eller familien selv dækker graven.

Der er ikke noget, der forhindrer en præst i at deltage, hvis familien ønsker det og præsten er indforstået med det, da det ikke er på indviet jord.

Hvilken funktion udfører skovfogeden ved skovbegravelsen?

Hvis det ønskes af familien vil skovfogeden modtage deltagerne til urnenedsættelsen ved skovbegravelsespladsen og fører deltagerne til det forberedte urnegravsted ved det udvalgte træ.

Familien bestemmer om det skal være skovfogeden som nedsænker urnen eller bedemanden eller familien selv. Det gælder også tildækningen af urnen med skovmuld.

Familien bestemmer også, om skovfogeden skal blive ved graven sammen med deltagerne.

Skovfogeden sørger altid efterfølgende for, at urnegravstedet fremstår pænt og naturligt.

Dette aftales alt sammen på forhånd.

Hvilken funktion udfører bedemanden ved skovbegravelsen?

Såfremt der foreligger en forhåndsreservation, er det vigtigt, at bedemanden bliver gjort opmærksom på dette.

Såfremt der ikke foreligger en forhåndsreservation, kontaktes den ønskede skovbegravelsesplads og der udvælges en urneplads ved et træ eller et familietræ. Der udfyldes et gravstedsbrev som fungerer som ”skøde” for ejerskab af gravstedet.

Hvordan udsmykkes et urnegravsted på skovbegravelsespladsen?

Det udsmykkes ikke, så der lægges hverken blomster, kranse eller gravsten, som man kender det fra en kirkegård, men i stedet sørger skovfogeden for, at urnegravstedet er forberedt og fremstår pænt og naturligt.

Hvad gør jeg, hvis jeg mener, at afdøde havde lavet en forhåndsreservation, men jeg ikke kan finde certifikatet?

Tag kontakt til skovbegravelsespladsen, og vi hjælper med at finde forhåndsreservationen i vores registreringssystem, og vi står også til rådighed for udpegning af urnestedet.

Er en urnenedsættelse på skovbegravelsespladsen betinget af, at man bor i kommunen?

Nej, alle urner kan blive nedsat på en skovbegravelsesplads uafhængig af afdødes bopæl. Læs mere her om flytning af urne.

Er kistebegravelser mulige på en skovbegravelsesplads?

Nej, loven tillader kun urnenedsættelser.

Er det muligt at få begravet sin kat, hund eller hest på skovbegravelsespladsen?

Nej, dyr er ikke tilladt.

Hvordan bliver ønsket om en skovbegravelse registreret?

Ønsket om en skovbegravelse formidles til bedemanden og bedemanden registrerer ønsket vedr. kremering og begravelsessted elektronisk: Hent anmodning.

På Borger.dk kan der bl.a. hentes en fuldmagt til bedemanden til anmeldelse af ønsket om begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden

Herefter sendes “Afgørelse vedr. begravelse og ligbrænding” fra begravelsesmyndigheden (afdødes kirkesogn) til den valgte skovgravplads via digital dødsanmeldelse.

Skovgravpladsens administration modtager betaling for urnegraven og forbereder et gravstedsbrev og sender det til familien.

Skovgravpladsen skal modtage brændingsattesten fra krematoriet inden urnenedsættelsen i skoven.

Ansvar

Hvem har ansvaret for driften af en skovbegravelsesplads?

Kommunen er øverste ansvarlige for skovbegravelsespladsen. Kommunen kan udlicitere den daglige drift og vedligehold af skovbegravelsespladsen til skovejeren.

Administration i forbindelse med henvendelser, spørgsmål og fremvisning af skovbegravelsespladsen, udvælgelse af urnesteder og træer varetages af skovejeren og Skovbegravelse ApS.

Hvad sker der, hvis skovejendommen bliver solgt eller går konkurs?

I vedtægterne og i driftsaftalen med kommunen er det bestemt, at uanset hvem der ejer skovbegravelsespladsen er området fredet i 10 år fra sidste urnenedsættelse. Skovbegravelsespladsen er desuden tinglyst og kan således ikke blive nedlagt i fredningsperioden.

Hvad sker der, hvis et træ vælter i en storm?

Skovbegravelsespladsen er en del af naturen. Træer kan gå ud pga. af sygdom eller vælte i en storm eller ved lynnedslag.

Såfremt der ikke er fortaget en urnenedsættelse ved dit træ, hjælper vi om muligt med at udvælge et nyt træ og om-registrerer omkostningsfrit.

Såfremt der er nedsat en urne ved et træ, der er gået ud eller væltet i en storm, så kan man, hvis det er muligt, vælge et træ i umiddelbar nærhed til det oprindelige eller der kan plantes et nyt.

Bliver der ført skovdrift i forbindelse med en skovbegravelsesplads?

Det udføres alene forstmæssigt nødvendigt skovarbejde og eventuelle opgaver af sikkerhedsmæssige hensyn

Kan kommunen eller skovejer opsige aftalen vedr. skovbegravelsespladsen?

Kommunen kan kun opsige aftalen, såfremt der er tale om misligholdelse. Skulle det hypotetiske ske at skovgravpladsen skulle blive lukket for yderligere urnenedsættelser, eksempelvis hvis skovejer skulle opsige aftalen, vil skovejeren refundere forhåndsreservationerne. Fredningen af skovgravpladsen løber uanset hvad i 10 år fra seneste urnenedsættelse. Ydermere, da det er fredskov, vil der altid være skov og der vil være offentlig adgang. Er der lavet aftale om længere løbetider end 10 år på nedsatte urner, vil skovgravpladsen blive opretholdt i den aftalte periode af skovejer.

For bedemanden

Hvad er kirkegårds- kommune og myndighedsnummer?

Stensballegaard Skovbegravelsesplads har kirkegårdsnummer (Gravstedsindberetnings- og aftalesystem, GIAS nummer): 2273
Kommunenummer: 615 (Horsens Kommune)
Myndighedsnummer: 8048 (Vær Sogn)

Andet

Sådan vælger du begravelsestøj

Hvad tøj tager man på til begravelse? Det er et spørgsmål, der nok ofte bliver stillet. Det er nemlig altid svært at vælge det helt rette sæt tøj til en begravelse. Det skal gerne være sort eller mørkt i farven, men så skal det også være ret formelt, fordi en begravelse ofte er lig med, at man skal i kirke. Læs mere her.

Hvad koster en begravelse?

Det kan være meget forskelligt, hvad en begravelse koster. En begravelse pris varierer typisk afhængig af, hvilken bedemand man vælger. Men prisen for en helt almindelige begravelse er typisk mellem 20-25.000 kr. Læs meget mere her.