Guidet fremvisning af Margård Skovbegravelsesplads

Dato/tid
Dato 05/06/2022
Kl. 14:00 - 15:00

Sted:
Margård Skovbegravelsesplads
Margårdsskov 5
5460 Morud


Mødested:
Parkeringspladsen ved siden af skovebegravelsespladsen, Margård Skov 5, 5471 Søndersø.

Under rundvisningen vil vi fortælle lidt om Margårds historie, om Margård Skovbegravelsesplads, herunder om de forskellige muligheder for at reservere og forhåndserhverve gravsteder til fremtidig anvendelse, og om at få en urne sat i jorden under bøgetræernes kroner.

Der vil efter fremvisningen være mulighed for at stille de spørgsmål, som måske ikke blev er afklaret under rundvisningen.

Alle er velkommen til at deltage og vi ser frem til at vise jer rundt.

Bemærk: Tilmelding er en hjælp, men ikke nødvendig. Ved tilmelding får man besked om ændringer eller aflysning pga. vejr og eller andre omstændigheder.
Husk også godt fodtøj, egnet til årstiden.

Tilmelding